M6 Heavy Tank

tech. údaje: M6A1 Heavy Tank
původ: USA
typ: těžký tank
OSTATNÍ TTD
VÝVOJ:
V období mezi dvěmi světovými válkami, kdy tankový vývoj ve Spojených Státech vinou slabého rozpočtu stagnoval, měly USA, ve srovnání s ostatními velmocemi, k dispozici jen pár tanků. Úspěch Německé armády a jejích tankových vojsk na začátku Druhé světové války však dal ve Spojených Státech podnět k několika novým tankovým programům, včetně programu na těžký tank. Ten byl spuštěn 20. května 1940.
Původně byl navrhován vícevěžový design s dvěma hlavními věžemi, každá se 75mm kanónem, jednou věží s 37mm kanonem a .30 kalibrovým kulometem a jednou věží s 20mm kanonem a .30 kalibrovým kulometem. Na trup tanku pak měly ještě být namontovány další čtyři .30 kalibrové kulomety. Návrh byl schválen 11. června 1940 a nové vozidlo dostalo označení "Těžký Tank T1 (Heavy Tank T1)". Osud této koncepce byl však stejný jako u většiny tanků tohoto typu, které byly v Evropě vyvíjeny už ve 20. a 30. letech. A tak nedostatky jako byla nadměrná velikost, vysoké výrobní náklady či obtížná koordinace posádky, vedly k opuštění této varianty. V říjnu 1940 byl pak návrh přepracován do podoby klasického tanku s jednou věží, vyzbrojenou 76mm kanonem, koaxiálním 37mm kanonem a jedním .50 kalibrovým kulometem.
První tři prototypy označené jako T1E1, T1E2 a T1E3, byly zhotoveny v letech 1941 a 1942 společností "Baldwin Locomotive Works". Tyto stroje se přitom od sebe odlišovali v několika směrech. Jeden z prototypů byl vybaven elektrickým převodovým ústrojím (T1E1), zatímco převodovky ostatních dvou strojů byly vybaveny měničem momentu (T1E2 a T1E3). Dále se od sebe jednotlivé verze odlišovaly způsobem zhotovení trupu. Zatímco jeden ze strojů jej měl svařovaný, ostatní dva měly odlévaný trup. V úvaze byly také dvě varianty s plně automatickou převodovkou Hydramatic označené jako T1 a T1E4. Ty se ale nikdy nedočkaly realizace. 26. května 1942 byly pak stroje T1E2 a T1E3 s převodovkou s měničem momentu schváleny a označeny jako M6 a M6A1. Prototyp T1E1 vybavený elektrickým převodovým ústrojím byl označen jako M6A2, ale narozdíl od strojů M6 a M6A1 však nikdy schválen nebyl. Nicméně i u této verze byla výroba doporučena. Sériová produkce byla pak zahájena v prosinci roku 1942.

TECHNICKÉ PARAMETRY M6:
Proti všem zvyklostem bylo u tanků M6 převodové ústrojí umístěno až za motorem. Díky tomu měly stroje značně prodlouženou záď. Zajímavostí také je, že M6 neměli hnací hřídel.
Hlavní výzbroj tanku M6 představoval jeden 76mm kanon M7 a jeden 37mm kanon M6. Ty byly také vybaveny gyrostabilizatorem, takže vozidlo bylo schopné střílet i za jízdy. Hlavní výzbroj doplňovaly tři .50 kalibrové (12,7mm) kulomety M2HB. Jeden z nich byl umístěn přímo na věži, napravo od 76mm kanonu, kde měl posloužit především jako protiletadlová ochrana. Zbylé dva kulomety, vybavené obdelníkovým štítem, byly umístěny v páru v kulovité lafetě namontované v čelním pancíři trupu, přímo pod věží.
Tank poháněl motor Wright G-200 o výkonu 900 koňských sil. Maximální rychlost na silnici dosahovala 35 km/h. Dojezd činil 160 km.
Podvozek se skládá na každé straně z 6 dvojitých pojezdových kol, napínacího a hnacího kola, které bylo neobvykle umístěno v zadní části. To zapříčinilo nezvyklé umístění převodového ústrojí, které je až za motorem. Zavěšení podvozku pak na každém boku kryje rozměrný pancéřový plát.

HISTORIE:
Produkce tanků M6 začala v prosinci roku 1942. Sotva však začala, Armádní Sbor o tento projekt ztratil zájem. Zkoušky v roce 1943 totiž ukázaly značné nedostatky nového stroje. Šlo především o značnou obtížnost řízení, obsluhy výzbroje či příliš vysoký profil tanku. Také se spolehlivostí na tom stroje nebyly nejlépe. Nový tank M4 Sherman, který se ukázal jako adekvátní řešení pro budoucnost tankových vojsk, pak definitivně přesvědčil velení o zrušení projektu těžkého tanku M6 a všech jeho variant. Tanky M6 se tak nedočkaly bojového nasazení, dokonce ani neopustily území Spojených Států. Všechny tanky byly pak sešrotovány, kromě jediného exempláře verze M6A2, který je dodnes vystaven v Aberdeenském vojenském muzeu ve Spojených Státech.
Za krátké trvaní produkce bylo, včetně tří prototypů, vyrobeno celkem 43 kusů tanků M6 všech variant.

VARIANTY M6:

T1 - Varianta s plně automatickou převodovkou "Hydramatic" a odlévaným trupem. Nikdy nebyla postavena.
T1E2/M6 - Verze s převodovkou vybavenou měničem momentu a odlévaným trupem. Celkem bylo postaveno 8 kusů.
T1E3/M6A1 - Varianta se svařovaným trupem a s převodovkou vybavenou měničem momentu. Celkem bylo postaveno 12 kusů.
T1E1/M6A2 - Verze s elektrickým převodovým ústrojím a odlévaný trupem. Celkem bylo postaveno 30 kusů.
T1E4 - Varianta s plně automatickou převodovkou "Hydramatic" a svařovaným trupem. Nikdy nebyla postavena.
M6A2E1 - Jde o specifickou variantu tanku M6A2 z roku 1944, vybavenou novou věží se 105mm kanonem a zesílenou pancéřovou ochranou. Celkem mělo být postaveno 15 kusů ale nakonec byl zkompletován jen jeden kus, protože projekt byl záhy zrušen.


zdroj: www.wikipedia.org, www.chars-francais.net
M6 s lehkými tanky M3 Stuart v pozadíM6A2Bokorys tanku M6