LVT(A)- 4

tech. údaje: LVT(A)-4
původ: USA
typ: obojživelné vozidlo
OSTATNÍ TTD
VÝVOJ:
První "amtanky" typu LVT(A)1 byly vynalezeny pro podporu pěchoty ve vyloďovacích operacích. I když si 37mm kanon stroje LVT(A)1 dokázal poradit s lehce opancéřovanými japonskými tanky, tak na druhou stranu se ukázal jako neúčinný proti japonským bunkrům, které se na plážích přeci jen vyskytovaly v mnohem větším počtu než japonští obrněnci. Proto se americké velení rozhodlo pro nový "amtank". Původní věž s 37mm kanonem, pocházející z tanku M5A1 Stuart, byla nahrazena novou věží se 75mm houfnicí M8, která měla být proti bunkrům již dostatečně účinná. Tato nová věž byla pak namontována na modifikovaný a opancéřovaný stroj LVT2.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
První vyrobené LVT4 měli kabiny vybaveny pouze jedním oknem s pancéřovým poklopem. První verze se také vyznačovaly nízkou ochranou před japonskými "kamikaze" pěšáky. Proto byly později vozidla vybavena novými kabinamy s .30 cal kulometem umístěným v kulové lafetě v čelním plátu kabiny. Na nové kabině již poklopy na střeše kabiny nebyly vybaveny epidiaskopy, takže Výhled osádce zajišťovaly čtyři otvory umístěné po stranách a v čelní části kabiny. Prodloužením kabiny přes původní nákladový prostor pak vznikl bojový prostor osádky. Narozdíl od LVT(A)1 byly pak boční stěny trupu zkoseny pro lepší ochranné vlastnosti. Věž umístěná na bojovém prostoru osádky neměla strop, takže posádka byla značně nechráněná. Podvozek zůstal od stroje LVT2 prakticky nezměněný.
LVT(A)4 poháněl motor Continental W-670-9A o výkonu 250k. Ten umožňoval stroji dosahovat na souši rychlosti až 40 km/h a ve vodě 11 km/h. Zajímavostí je, že palivové nadrže byly vybaveny automatickým utěsněním sloužícím k ochraně před možným požárem nebo výbuchem.
U prvních LVT4 byli stroje běžně vybaveny jen 75mm kanonem a .50 cal (12.7mm) kulometem M2HB umístěným na zadním pravém rohu věže. Tento kulomet se však ukázal nevhodným pro boj v džungli, kde často docházelo ke "kamikaze" útokům japonských vojáků utočících na vozidlo často ze všech stran. První řešení přineslo již zmíněné instalovaní nové kabiny s .30 cal (7.62mm)kulometem M1919A4 umístěným v čelní straně kabiny. Ten ale zajišťoval jen dostatečnou obranu před čelním útokem, a proto některé posádky začali nahrazovat .50 cal kulomet dvěma .30 cal kulomety. Ty byly pak umisťovány na střed bočních stěn věže a obvykle ještě dodatečně vybaveny pancéřovými štíty. Takto upravené verze LVT(A)4 pak byly označovany jako "Marianské verze" vzhledem k nasazení při dobývání Marianských ostrovů v roce 1944, kde s těmito úpravami posádky začaly.
K opancéřování bylo využito navařování valcovaných ocelových plátů. Posádky ale měli často výhrady proti slabému pancéřovaní a tak si pak často dovybavily své stroje dalšími pláty.

HISTORIE:
Produkce typu LVT(A)4 začala v roce 1944 během kterého bylo vyrobeno 1489 kusů a pokračovala až do roku 1945, kdy bylo vyrobeno 401 kusů. Nejvíce strojů opět sloužilo v US Army v počtu 1307 kusů, u USMC pak sloužilo 533 kusů. Zbývajících 50 kusů bylo dodáno spřáteleným spojeneckým zemím.
K prvnímu bojovému nasazení LVT(A)4 došlo v operacích při dobývání Marianských ostrovů Saipan, Guam a Tinian v červnu 1944, kde byly nasazeny pod 708. Amphibian Tank Batalionem. V dalším průběhu válkay pak LVT(A)4 zasáhly do většiny důležitých bojů Druhé Světové Války. V roce 1945 bylo pak asi 30 kusů dodáno Australské a Čínské Nacionalistické armádě a 50 kusů britské armádě do Evropy. V Čínské Nacionalistické armádě se pak po válce zapojily stroje LVT(A)4 do bojů proti Čínské Komunistické armádě. V roce 1950 pak bylo několik kusů dodáno také Francii, která je nasadila v bojích v Indočíně.zdroj: http://panzervince.membres.jexiste.org/USArmor, S. Zaloga: Amtracks: US Amphibious Assault Vehicles
LVT(A)4, Iwo Jima, únor 1945LVT(A)4, ostrov Peleliu, září 1944bokorys LVT(A)4