LVT-4 "Water Buffalo"

tech. údaje: LVT-4
původ: USA
typ: obojživelné vozidlo
OSTATNÍ TTD
VÝVOJ:
Jedním z největších nedostatku typů LVT1 a LVT2 bylo bezesporu centralní umístění nákladového prostoru, které nedovolovalo instalaci zadní rampy a značně tak stěžovalo nakládání a vykládání. V případě vylodění museli pak vojáci přeskakovat, či spíše přešplhávat boční stěny což je dělalo velmi snadným cílem. Důvodem proč se nákladový prostor nacházel v centrální části vozidla, bylo umístění motorových agregátů v zadní části. K vyřešení problému se firma FMC rozhodla zkonstruovat nový typ a využila k tomu svůj stroj LVT2, který značně modifikovala a to přemístěním motorové části dopředu, přímo za kabinu osádky. To umožnilo instalaci zadní rampy nejen pro snadnější nakladání a vykladání, ale i vojáci nyni mohli bezpečněji podniknout výsadek. Narozdíl od sériového LVT2 byly také na kabinu nově navařeny pancéřové pláty, okna byla nahrazena malými otvory a narozdíl od standartního sériového LVT-2 byly na trup stroje LVT4 umístěny kulomety.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Jak už bylo řečeno, LVT4 je vlastně modifikovaný typ LVT2. Vzhledem k přemístění motorové části přímo za kabinu, byly poklopy na střeše kabiny jediným přístupem do prostoru kabiny. Celková přepravní kapacita se pak oproti LVT2 zvětšila na 4 tuny nebo 30 pasažérů. Instalce zadní sklopné rampy pak umožňovala přepravu objemnějšího materiálu. Šlo většinou o Jeepy nebo 105mm houfnice.
Stejně jako LVT2 byl LVT4 poháněn motorem Continental W-670-9A o výkonu 250k. Protože však měl LVT4 celkově větší hmotnost, měl oproti LVT2 menší výkonnost. Na souši tak dosahoval rychlosti až 30 km/h, ve vodě pak 12 km/h.
Výzbroj se skládala ze dvou .50cal (12,7mm) kulometů M2HB umístěných přímo za motorovou částí a ze dvou .30cal (7,62mm) kulometů M1919A4 umístěných na bocích nákladového prostoru. Během Druhé Svétové Války však v jednotkách došlo k bezpočtu modifikací, jako byla napřiklad vyzbrojení plamenometnými děly Ronson Mk.I.
Co se týče pancéřování, běžně se na LVT4 přivařovaly pancéřové pláty. Šlo ale téměř výhradně jen o ochranu kabiny. Za zmínku ale stojí fakt, že USCM a US Army uvažovala o výrobě varianty s pancéřováním zahrnující celou konstrukci. Tato verze byla pak označena jako LVT(A)3, ale nebyla nikdy zrealizována.
Podvozek vycházel ze stroje LVT2, má stejný způsob zavěšení pojezdových kol, kterých je u LVT4 však jedenáct, o jedno víc než má LVT2.

HISTORIE:
Na USMC a US Army nové možnosti stroje LVT4 ihned zapůsobily a rozhodly tak ihned zahájit jeho produkci. K tomu došlo v roce 1943, během kterého bylo vyrobeno prvních 11 kusů. Výrobou byly pověřeny firmy FMC, Graham Paige a St. Louis Cas Company. Nejvíce stroju LVT4 sloužilo u US Army v počtu 6083 kusů, dále pak u USMC, která disponovala 1765 kusy. Zbylých 503 kusů pak sloužilo u spřátelených vojsk. Produkce trvala až do konce války v roce 1945, během které bylo vyrobeno celkem 8351 kusů, čímž se stal nejpočetnějším "amtrackem" Druhé Světové Války.
K prvnímu bojovému nasazení LVT4 došlo při vylodění na Ostrov Saipan v červnu roku 1944. V dalším průběhu války se zůčastnila všech nejdůležitějších bojů jako byly bitvy o Palau, Filipíny, Iwojimu nebo Okinawu. LVT4 se také zúčastnily bojů v Evropě, kde je využila Britská armáda pod označením "Buffalo IV". Nejvýznamnější je asi nasazení do bojů u řeky Šeldy v Belgii, roku 1944 nebo například do bojů o ostrov Beveland v Nizozemsku. Pak LVT4 Britové hojně nasazovaly také při prekračovaní řeky Rýn v Německu. Ale také američané nasadily své LVT4 v Evropě. Bylo to na Italské frontě, predevším při překračování italské řeky Po v Dubnu roku 1945. Krátce po druhé světové válce bylo několik kusů LVT4 dodáno Nacionalistické Číně, která je použila v bojích proti Komunistickým Čínským silám. Mnoho z nich pak bylo komunisty ukořistěno a použito. Ještě později, v roce 1950, bylo mnoho kusů dodáno Francii, která je využila v bojích v Indočíně. Tam byla většina strojů vybavena kulomety s ochraným štítovým pancéřováním nebo minomety. Některé stroje dokonce Francouzi vyzbrojili 40mm protiletadlovými kanony na podporu pěchoty. Ještě v roce 1956, kdy Egypt znárodnil Suezský průplav, došlo Francouzi k nasazení LVT4 při vyloďovacích operacích anglo-francouzských sil během jejich následné nepovedené invaze do Egypta.zdroj: http://panzervince.membres.jexiste.org/USArmor, S. Zaloga: Amtracks: US Amphibious Assault Vehicles
LVT4, Augusta Air Museum, USALVT4, Augusta Air Museum, USAbokorys LVT4