LVT-1

tech. údaje: LVT-1
původ: USA
typ: obojživelné vozidlo
OSTATNÍ TTD
VÝVOJ:
Vyloďovací vozidlo LVT1 úzce vycházelo z obojživelného vozidla, které na začátku roku 1933 navrhl inženýr Donald Roebling ze Spojených Států. "Alligator", jak vozidlo konstruktér pojmenoval, měl zachraňovat obyvatelstvo ze zaplavených bažinatých oblastí. Tento sedmitunový pásový stroj, jehož první model byl dokončen v roce 1935, původně poháněl motor Chrysler o síle 92 k. Pásy byly opatřeny vystupujícími lopatkami, které umožnovaly pohyb i ve vodě. Rychlost ve vodě 3,5 km/h původního "Aligátora" byly však pro Roeblinga zklamáním. Proto došlo na překonstruovaní trupu a úpravu pásových lopatek. Po úpravě rychlost ve vodě dosahovala 15 km/h a na souši až 30 km/h. Tato nová verze dostala jméno "Crocodile" , která zanedlouho zaujala i US Marine Corps. Ta si u Roeblinga objednala vojenskou variantu s motorem Mercury o síle 95 k. Prototyp byl dokončen v květnu roku 1940. USMC však nebyly poskytnuty peníze na financování výroby nového stroje. Vývoj války v Evropě a zhoršení politické situace v Pacifiku ale tuto situaci změnil a po obdržení potřebných financí následovála v polovině roku 1940 od USMC objednávka na novou variantu stroje s ještě silnějším motorem Lincoln-Zephyr o výkonu 120 k. Výrobou Roebling pověřil firmu "Food Machinery Corporation", která původně vyráběla potravinářské stroje. Vojenská verze vyráběná touto firmou dostala označení LTV1 (Landing Vehicle, Tracked - Mark I).

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Od prototypu druhé vojenské verze se LVT1 původně odlišoval jen v konstrukci, kde se místo hliníku použila ocel. Větší hmotnost ale způsobila snížení výkonu motoru, který byl tak nahrazen novým motorem Hercules WXLC-3 o výkonu 146 k umístěným v zadní části stroje. Ten dosahoval na souši rychlosti 19 km/h a ve vodě 10 km/h.
Vozidlo nebylo vybaveno žádným pancéřováním ani výzbrojí, protože původně stroj plnil úlohu logistické podpory, kdy na pobřeží dopravoval náklad až za první vyloďovací vlnou a výbroj i pancéřování nebyly až tolik potřebné. Přesto však v průběhu války posádky vybavovaly stroje kulomety a přivařovali pancéřové pláty, které by jim poskytnuly alespoň základní ochranu před nepřátelskou palbou.
Tříčlenná posádka se nacházela v zakryté přední části vozidla a za ní se nacházel otevřený prostor pro náklad, který mohl pojmout až 24 mužů nebo 2 tuny nákladu.

HISTORIE:
Sériová výroba první objednávky LVT1, čítající 100 kusů, byla zahájena v červenci roku 1941.
První nasazení proběhlo v bitvě o Guadalcanal v roce 1942 pod 1.divizí USMC jako 1. a 2. prapor obojživelných traktorů. Zde se LVT1 osvědčil a jeho bojový potenciál byl do budoucna využit i jako bojový prostředek hned v první linii. Některé stroje byly tedy vybaveny 30.cal kanonem a kabinou chráněnou 9mm pancířem. Takto upravené LVT1 byly poprvé nasazeny v bitvě o Tarawu v roce 1943. 200 kusů bylo také v roce 1943 dodáno britské armádě do Evropy, kde LVT1 sloužily především jako experimentální a tréninková vozidla.
Celkem bylo od roku 1941 vyrobeno 1,225 kusů stroje LVT1.


zdroj: Globalsecurity.org, www.neviditelnypes.cz
Původní Roeblingův "Crocodile"LVT1 při vylodění v Guadalcanalu, 1942Bokorys LVT1 z bitvy o Tarawu, 1943.